top of page

Pedyatri

Kap chèche yon pedyat nan Miami Gardens? Ekip swen sante pedyatrik nou an dedye pou bay swen sante ki gen konpasyon, konplè ak pwofesyonèl pou tibebe w, timoun, adolesan oswa jèn adilt ou.  Soti nan chèk byen ak vizit maladi rive nan sèvis laboratwa ak jesyon maladi kwonik, klinik pedyatri nou an bay yon seri sèvis konplè pou chak bezwen pitit ou a.  Pedyat nan Sant Sante ki kalifye pou federal nou an toupre Miami bay vaksen timoun pou pwoteje pitit ou kont maladi grav e menm ki menase lavi.  Sant byennèt timoun nou yo orè menm jou a epi mache nan randevou nan yon efò pou bay pasyan nou yo swen sante aksesib e alè.  Objektif nou se ede w ede pitit ou a reyalize epi kenbe pi bon sante. 

Telefòn: 305.474.1803
Sèvis
• Tèks anyèl yo
​• Swen Pedyat
• Retounen lekòl/Espò fizik
• Vizit malad
• Jesyon Maladi Kwonik
• Vaksinasyon
• Tès Laboratwa
Hours of Operation:
Monday, Thursday & Friday
Tuesday
Wednesday
Saturday
9:00am – 5:30 pm
10:30am – 7:00 pm
8:00am – 4:30 pm
8:00am – 12:00 pm 
bottom of page