top of page

Pwen Aksè DCF

Èske w bezwen Asistans Manje (SNAP), Asistans Medikal ak/oswa Asistans Lajan Kach?
Sant nou an gen konseye aplikasyon ki sètifye pou ede kliyan yo ak enskripsyon asirans ak swen abòdab. Konseye nou yo ede w nan chwazi bon plan asirans pou bezwen medikal ou yo. Nou ede tou ak aplikasyon Florida Access ki enkli Koupon pou Achte Manje (SNAP), Asistans Medikal ak/oswa Asistans Lajan Kach gratis.
Telefòn: 305.474.1800

Rele nou pou aplikasyon an

asistans jodi a!

Orè de operasyon
Lendi - Vandredi  9:00 am - 6:00 pm   
bottom of page