top of page

Evènman k ap vini yo

Evènman Sante ak Byennèt pou Amelyore Kalite Lavi Ou

Pedyat & amp; Family Health and Wellness Center òganize anpil evènman pandan tout ane a pou ede anrichi lavi timoun yo ak fanmi yo, epi ogmante konsyantizasyon sou pwogram ak sèvis nou yo. 

Nou espere wè ou nan yon evènman k ap vini!
Pou plis enfòmasyon: 305.474.1803
No upcoming events at the moment

COST: $12 per class. YOUR FIRST CLASS IS FREE!

Payment Choices.png
bottom of page