top of page

Pwogram Rabè Medikaman

ki sa ki 340B?
Pwogram Rabè Medikaman 340B a se yon pwogram gouvènman federal ameriken ki te kreye an 1992 ki mande pou manifakti medikaman yo bay òganizasyon swen sante/antite ki kouvri yo ki elijib medikaman pou pasyan ekstèn yo a yon pri siyifikativman redwi. Pasyan ki elijib yo ka resevwa preskripsyon rabè atravè pwogram 340B la.
Rele nou pou w wè si w kalifye pou pwogram sa a!
Telefòn: 305.474.1800
Pou plis enfòmasyon, tanpri rele 305.474.1800.
bottom of page