top of page

Tès VIH

tès rapid vih.png
Rapid HIVTesting

Jwenn rezilta rapid ou ka fè konfyans nan Miami Gardens

Tès rapid VIH gratis disponib nan Pediatric & Fanmi Sante & Sant Byennèt.

 

Orè operasyon:

Lendi, Mèkredi, Jedi & Vandredi,  9:00 am - 4:00 pm

Madi 10:30 am - 6:00 pm ak Samdi 8:00 am - 12:00 pm

Adrès: 1825 NW 167 ST. Suite 109, Miami Gardens, FL 33056

tès vih lakay.png
Home HIV Testing

Tès nan konfò lakay ou

 

Ou ka mande tou pou w resevwa yon Twous pou fè tès VIH nan kay si ou ranpli kondisyon sa yo ki endike anba la a:

  • Ap viv nan Miami-Dade

  • Ou dwe gen 17 an oswa plis

  • PA te teste pozitif pou VIH nan tan lontan

  • PA te teste nan de (2) dènye mwa yo

Pou soumèt demann ou an sou entènèt, klike sou bouton ki anba a pou kòmanse, oswa rele 305-474-1800 pou plis enfòmasyon.

tès rapid kominotè graphic.png
CommuntyTesting Locations

Vini byento...

Rete okouran sou kontak VIH nou an nan kominote a

home hiv testing.png
PrEP/PEP

PrEP-PEP

Pre-exposure prophylaxis, commonly known as PrEP, involves the use of an FDA-approved antiretroviral (ARV) drug therapy to help safeguard against HIV.

 

Post-exposure prophylaxis, or PEP, serves as a biomedical prevention strategy against HIV infection

bottom of page