top of page

Medsin Jeneral

Doktè fanmi nou yo eksperyans nan bay swen prensipal ak prevantif pou timoun ak granmoun.  Nou ofri yon seri konplè sèvis swen sante nan men doktè ki gen eksperyans nan Miami Gardens, ki gen ladan egzamen byen ak travay, vaksen, tès laboratwa, tès kansè ak plis ankò.  Chak manm nan Pedyat & amp; Ekip Sant Sante ak Byennèt Fanmi se angaje l pou l bay pi bon kalite swen nan yon anviwonman amikal, ki gen konpasyon ak konfòtab.  Nou pran randevou menm jou ak randevou nan yon efò pou bay pasyan nou yo swen sante aksesib e alè.  Objektif nou se ede w ede tèt ou jwenn pi bon sante.  

Sèvis
• Tèks Anyèl
• Randevou pou w ale

Fizik Travay

Vizit malad

Jesyon maladi kwonik

Vaksinasyon

Tès laboratwa

Telefòn: 305.474.1800
9:00am – 5:30pm
10:30am – 7:00pm
8:00am – 4:30pm
8:00am – 12:00pm 
Monday, Thursday & Friday
Tuesday
Wednesday
Saturday
Hours of Operation:
bottom of page