top of page

Asirans

Nou aksepte yon varyete plan asirans medikal ak dantè. Si plan ou a pa nan lis la, oswa ou pa gen asirans, tanpri rele biwo nou an pou plis enfòmasyon.

Dantè

Argus

CIGNA

Delta Care

Delta Dental

Dentemax

Dentaquest

gadyen

HealthPlex

Humana

Libète

MCNA

Prestige

United Concordia

United Healthcare

Medikal

Blue Cross Blue Shield

CIGNA

Florida Health Solutions HMO

AETNA

AVMED

Humana

Magellan

Prestige

Senpleman

Sunshine Child Welfare

Rete byen / CMS

United Healthcare

Sante Timoun Miami

Sunshine Health Plan / Ambetter

bottom of page