top of page

Pwogram Nitrisyon

Konesans se yon zam enpòtan kont konplikasyon dyabèt. Aprann sa pou yo manje, tès sik nan san, pran medikaman pou dyabèt, ak trete sik nan san ki ba ak wo  kòrèkteman se faktè enpòtan nan anpeche konplikasyon dyabèt. Lè w gen yon A1C plis pase 6.5% mete yon moun nan risk. Isit la nan Sant lan, kounye a nou ap ofri yon klas nan jesyon dyabèt.  Anplis de sa, nou gen randevou tou  pou w wè Dietisyen/Edikatè Dyabèt la pou w jwenn konsèy endividyèl.

 

Yon lòt zòn kote konesans enpòtan se nan popilasyon Pedyat nou an. 1-2 Timoun Ameriken yo gen yon maladi kwonik. "Nouvo epidemi timoun yo" se otis, ADHD/ADD, opresyon, alèji, elatriye. Anpil paran pa konnen bon nitrisyon ka fè yon gwo diferans nan lavi timoun yo; pafwa menm pran medikaman yo. Sant lan ap ofri kounye a yon klas debaz pou ADHD/Anksyete ak nitrisyon ak/oswa konsèy endividyèl.

 

Tuesday
Thursday
10:30 am - 7:00 pm 
9:00 am - 5:30 pm 
Hours of Operation:
bottom of page