top of page

Obstetrik & amp; Jinekoloji

Obstetrisyen-jinekolojist nou an bay sèvis sante fanm pou adolesan jiska ane granmoun yo.  Nou bay yon seri sèvis ak tès ki gen ladan, men se pa sa sèlman, planin familyal, swen prenatal ak apre akouchman, tès gwosès, kontrasepsyon, koloskopi ak froti pap.   Ekip founisè swen sante nou an vle ou santi w alèz epi yo pral travay pou asire yo bay pi bon kalite swen.  Chak pasyan nan kay medikal nou an ka gen asirans ke yo pral resevwa sèvis swen sante pwofesyonèl, konplè ak efikas. 

OB/GYN Orè operasyon
Vandredi 1:00 pm-5:30 pm
305.474.1800

Sèvis​

  • Tèks Anyèl yo

  • Pap Fwoti

  • Planifikasyon familyal

  • Kontrasepsyon

  • Swen Prenatal

  • Jesyon Sterilite

  • Depistaj kansè & amp; Tretman

Nou aksepte asirans sa yo:

PEDYATRIC KOMERSIAL:

Florida Blue                                       bsp;                                     bsp;                         

Rezo Ble               & nbsp;      

Blue Cross Blue Shield                                      bsp;             ;        

Opsyon pou Sante                                 bsp;                                     bsp;  

Swen Pasyan Prefere (PPC)                                  

Tradisyonèl (PPS)

Florida Health Solutions HMO

Multiplan – PHCS

Multiplan PHCS Savity

MEDICAID HMO yo:

Sunshine Ambetter/OBAMACARE

Humana

Magellan

Prestige

Rete byen

Amerigroup

Cigna

HMO MEDICAID ADULT:

Sunshine

Ambetter/OBAMACARE

Prestige

Magellan

Komèsyal pou granmoun:

Blue Cross Blue Shield (BCBS)

DANTAL:

Cigna

Sunshine/Sante Dantè & Byennèt

DenteMax

bottom of page