top of page

340B

Pwogram Rabè Medikaman

ki sa ki 340B?
Pwogram Rabè Medikaman 340B la se yon pwogram gouvènman federal Etazini ki te kreye an 1992 ki mande pou manifakti medikaman yo bay òganizasyon swen sante/antite ki garanti yo elijib medikaman pou pasyan ekstèn yo a yon pri siyifikativman redwi. Pasyan ki elijib yo ka resevwa preskripsyon rabè atravè pwogram 340B la.
Rele nou pou wè si ou kalifye pou pwogram sa a!
Nou aksepte asirans sa yo:

PEDYATRIC KOMERSIAL:

Florida Blue                                       bsp;                                     bsp;                         

Rezo Ble               & nbsp;      

Blue Cross Blue Shield                                      bsp;             ;        

Opsyon pou Sante                                 bsp;                                     bsp;  

Swen Pasyan Prefere (PPC)                                  

Tradisyonèl (PPS)

Florida Health Solutions HMO

Multiplan – PHCS

Multiplan PHCS Savity

MEDICAID HMO yo:

Sunshine Ambetter/OBAMACARE

Humana

Magellan

Prestige

Rete byen

Amerigroup

Cigna

HMO MEDICAID ADULT:

Sunshine

Ambetter/OBAMACARE

Prestige

Magellan

Komèsyal pou granmoun:

Blue Cross Blue Shield (BCBS)

DANTAL:

Cigna

Sunshine/Sante Dantè & Byennèt

DenteMax

bottom of page