top of page

Pwen Aksè DCF

Èske w bezwen Asistans Manje (SNAP), Asistans Medikal ak/oswa Asistans Lajan Kach?
Sant nou an gen konseye aplikasyon ki sètifye pou ede kliyan yo ak enskripsyon asirans ak swen abòdab. Konseye nou yo ede w nan chwazi bon plan asirans pou bezwen medikal ou yo. Nou ede tou ak aplikasyon Florida Access ki enkli Koupon pou Achte Manje (SNAP), Asistans Medikal ak/oswa Asistans Lajan Kach gratis.
Rele nou pou asistans aplikasyon jodi a!
Nou aksepte asirans sa yo:

PEDYATRIC KOMERSIAL:

Florida Blue                                       bsp;                                     bsp;                         

Rezo Ble               & nbsp;      

Blue Cross Blue Shield                                      bsp;             ;        

Opsyon pou Sante                                 bsp;                                     bsp;  

Swen Pasyan Prefere (PPC)                                  

Tradisyonèl (PPS)

Florida Health Solutions HMO

Multiplan – PHCS

Multiplan PHCS Savity

MEDICAID HMO yo:

Sunshine Ambetter/OBAMACARE

Humana

Magellan

Prestige

Rete byen

Amerigroup

Cigna

HMO MEDICAID ADULT:

Sunshine

Ambetter/OBAMACARE

Prestige

Magellan

KOmèsyal pou granmoun:

Blue Cross Blue Shield (BCBS)

DANTAL:

Cigna

Sunshine/Sante Dantè & Byennèt

DenteMax

bottom of page