top of page

Medsin Jeneral

Doktè fanmi nou an gen eksperyans nan bay swen prensipal ak prevantif pou timoun ak granmoun.  Nou bay yon seri konplè sèvis swen sante ki gen ladan egzamen byen ak travay, vaksen, tès laboratwa, tès depistaj kansè ak plis ankò.  Chak manm ekip swen sante a pran angajman pou l bay pi bon kalite swen nan yon anviwonman zanmitay, ki gen konpasyon e ki konfòtab.  Nou pran randevou menm jou a nan yon efò pou n bay pasyan nou yo swen sante aksesib e alè.  Objektif nou se ede w ede tèt ou jwenn pi bon sante.  

​​

  • Tèks Anyèl yo

  • Fizik Travay

  • Vizit malad

  • Jesyon maladi kwonik

  • Vaksinasyon

  • Tès laboratwa

Pratik Fanmi Orè operasyon
Madi 10:30 am-7:00 pm
Vandredi 9:00 am-5:30 pm
305.474.1800
Nou aksepte asirans sa yo:

PEDYATRIC KOMERSIAL:

Florida Blue                                       bsp;                                     bsp;                         

Rezo Ble               & nbsp;      

Blue Cross Blue Shield                                      bsp;             ;        

Opsyon pou Sante                                 bsp;                                     bsp;  

Swen Pasyan Prefere (PPC)                                  

Tradisyonèl (PPS)

Florida Health Solutions HMO

Multiplan – PHCS

Multiplan PHCS Savity

MEDICAID HMO yo:

Sunshine Ambetter/OBAMACARE

Humana

Magellan

Prestige

Rete byen

Amerigroup

Cigna

HMO MEDICAID ADULT:

Sunshine

Ambetter/OBAMACARE

Prestige

Magellan

Komèsyal pou granmoun:

Blue Cross Blue Shield (BCBS)

DANTAL:

Cigna

Sunshine/Sante Dantè & Byennèt

DenteMax

bottom of page